Dersom du ønsker å bli medlem i Småland Båtforening og få båtplass må du sende følgende informasjon til havnesjefen i båtforeningen:

Fornavn:  
Etternavn:  
Adresse:  
Postnummer:  
Poststed:  
Telefon:  
e-postadresse:  
Båt-reg.nr:  
Båttype:  
Lengde (cm):  
Båtbredde (cm):  
Båtens navn:
Forsikringsforhold/forsikring er pliktig:
Forhold til Frosta kommune:
Eventuelt bilde av båten

Informasjonen sendes på E-post til:
johan.presthus@ntebb.no