Dersom du ønsker å bli medlem i Småland Båtforening og få båtplass må du sende følgende informasjon til havnesjefen i båtforeningen:

Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
e-postadresse:
Båt-reg.nr:
Båttype:
Lengde (cm):
Båtbredde (cm):
Båtens navn:
Forsikringsforhold/forsikring er pliktig:
Forhold til Frosta kommune:
Eventuelt bilde av båten

Informasjonen sendes på E-post til:
oddper@gmail.com