STYRE OG ØVRIGE KONTAKTPERSONER I 2014
LEDER/HAVNEVERT: Johan Presthus        97034187
johan.presthus@ntebb.no  

SEKRETÆR:              Stig Tore Laugen        91600217
stig.tore.laugen@bnb.no

KASSERER:               Gunnar Risethsve      91823690
gunnarris@hotmail.com

STYREMEDLEM:       Roald Haugen            98221237  
roalh3@online.no

STYREMEDLEM:        Geir Kristiansen         99191267
geir.kristiansen@gmail.com
   
VARAMEDLEM/HAVNESJEF:  

                                      Odd Per Pedersen    47395517
oddper@gmail.com

         
REVISOR:                Jan Inge Røkke              91343839
                                    
                                                            
VALGKOMITE:       Tore Bugge Pedersen   93087601

                                 Jan Nåvik                        90585089


Merknader 

Odd P Pedersen er kontaktmann når det gjelder fordeling av båtplasser