DETTE MÅ DU BETALE FOR VÅRE TJENESTER

Beskrivelse                                         Årsavgift         Pris

Medlem uten båtplass(passivmedlem)      250               

Båtplass Brygge 1 - 7:                                250      pr. m 1000

Strøm fra måler:                                         Tariff        + kr 0,20 

Gebyr for IKKE å møte på dugnad             0,-                   350(2)

Vinterbåtplass for andre enn medlem        0,-                   1500

Gjesteplass inkl strøm og vann                                         100 (3)

MERKNADER:
(1)   Tariff pr. KWT + kr 0,20 for dekning av admutgifter
(2)   Inntil 3 dugnader pr år
(3)   Pr DØGN