DETTE MÅ DU BETALE FOR VÅRE TJENESTER

Beskrivelse                                         Årsavgift         Pris

Medlem uten båtplass(passivmedlem/venteliste)      250 kr               

Båtplass Brygge 1 - 7:                                250 kr +   pr. breddemeter 900 kr

Strøm fra måler:                                         Tariff         

Vinterbåtplass for andre enn medlem         kr 1500,- + strømforbruk ( plassen kan da disponeres frem til 1. april)

Gjesteplass inkl strøm og vann:                                                

Inntil 4 timer gratis                                         

Kr 100,- under 30 fot  og Kr 150,- over 30 fot, pr døgn


MERKNADER:
Vi har kun 4 gjesteplasser