FORDELING AV BÅTPLASS PÅ DEN ENKELTE BRYGGE ER SLÅTT OPP PÅ BRYGGENE.