SISTE NYTT

 

OPPDATERING FRA STYRET
 
Frosta kommune har nå åpnet veien ut og inn av kommunen for trafikk, men har oppfordret befolkningen til å bruke muligheten bare til høyst nødvendig trafikk.
 
Hytteforbudet opprettholdes og omfatter også bruk av fritidsbåt.
 
Styret vil derfor i lys av situasjonen vente til over påske med å ta en beslutning om når årsmøte kan gjennomføres.

 

 FORDELING AV BÅTPLASSER 2020 SESONGEN

Melding ble i dag pr. epost sendt alle medlemmer med tildelt båtplass for 2020-sesongen. Fordelingen er så langt mulig foretatt i henhold til ønske. Der hvor det ikke har vært mulig å tilfredsstille den enkeltes ønske er det brukt skjønn og ansiennitet.

Hvis du er tildelt en annen båtplass enn i 2019 ber vi om at båten flyttes snarest og innen 1 april. Båtpassen kan dog ikke tas i bruk før faktura er betalt.

Vi er jo i en noe usikker tid. Hvis du derfor er i tvil om noe - ta kontakt med havnesjefen på tlf 47395517 eller på e-post oddper@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Odd Per Pedersen
Leder/havnesjef

 

ÅRSMØTE 20 MARS 2020 - UTSETTELSE

På grunn av koronasituasjonen på Frosta har styret i samråd med kommuneledelsen valgt å utsette det innkalte årsmøtet. Vi mener det ikke er nødvendig å utsette medlemmene for faren for smitte.

Siden situasjonen er usikker og under utvikling utsetter vi årsmøtet INNTIL VIDERE.

Det nåværende styret sitter inntil nytt årsmøte kan bli avholdt.

Frosta, 11 mars 2020

Odd Per Pedersen(sign)
Leder

 

BÅTPLASS 2020 SESONGEN


Båtforeningen sendte i dag ut invitasjon til å melde seg på båtplass for sesongen 2020.
 
LEGG MERKE TIL AT ALLE SOM ØNSKER BÅTPLASS MÅ BESVARE DENNE INVITASJONEN INNEN TIDSFRISTEN 23 FEBRUAR 2020 HVIS DE SKAL KOMME I BETRAKTNING FOR BÅTPLASS I FØRSTE TILDELING FOR 2020.