SISTE NYTT

         
 
BÅTPLASS SESONGEN 2016

Styret har sendt ut informasjon til alle medlemmer på E-post/post angående fordeling av båtplass for sesongen 2016. Svarfrist er 25 februar.  De som ikke svarer innen fristen risikerer å bli satt på venteliste.
 
FORBEREDELSER TIL VINTERSESONGEN
Da har vi vært gjennom vår første høststorm. Den framherskende vindretningen var fra vest, noe som moloen gir god beskyttelse mot. Det gikk derfor fint med båtene i havna.
 
En rundtur i havna i går avslørte at mange bør sjekke båten da det er flere båter som har urovekkende mye vann innabors og kan synke. Det skader heller ikke å kontrollere fortøyningene og vurdere om det bør brukes tauverk med litt større dimensjon.
 
I styremøte 1 oktober ble det besluttet at det skal fylles betong i de rørsøylene som bryggene er fortøyd til. Arbeidet vil bli gjennomført i løpet av oktober. Noen medlemmer kan bli kalt inn til dugnad.
 
Som forberedelse til vinteren ber styret om at følgende tiltak iverksettes av medlemmene:
 
1) De som IKKE skal ha båten liggende i havna i vinter bes om å ta båten på land innen 20 oktober.
2) De som ønsker å beholde båten på sjøen lengere enn til 20 oktober på grunn av fiskesesongen melder fra til havnesjefen E-post snarest og innen
15. oktober
3) De som ønsker å ha båten liggende på sjøen i vinter melder fra om dette til havnesjefen snarest og innen 15. oktober. De melder samtidig fra om de ønsker å bruke strøm i vinter.
 
E-postadressen til havnesjefen er oddper@gmail.com
 
 
 
Vi har opprettet Facebook side.
Den heter Småland båtforening, Frosta kommune. 

Vi vil bruke sida som primær informasjons side til våre medlemmer.

Du trenger ikke FB-konto for å logge deg på.


PAKKHUSET

Båtforenings andel i Pakkhuset er nå formelt overført til Småland vel.
De av våre medlemmer som eventuelt ønsker å leie huset må heretter henvende seg til velforeningen.